මහනුවර - යටිනුවර වීථියේ පස් මහල් ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක්

Tuesday, 08 January 2019 - 8:03

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+-+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%AE%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මහනුවර - යටිනුවර වීථියේ පස් මහල් ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක් හටගෙන තිබෙනවා.

පොලීසිය සඳහන් කළේ ගින්න පාලනය කිරීම සඳහා මේ වන විටත් කටයුතු යොදා ඇති බවයි.

ගොඩනැගිල්ලේ සිටි කිහිප දෙනෙකු බේරාගෙන ඇති අතර, ඒ අතර කුඩා ළමයින් ද සිටින බවයි අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.