අල්ලස් ගත් විදුහල්පතිවරයෙකු හොරොව්පතානේදී අත්අඩංගුවට

Thursday, 31 January 2019 - 12:28

%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
රුපියල් 5,000 ක මුදලක් අල්ලස් වශයෙන් ලබාගැනීමට යාමේදී හොරොව්පතාන - රුවන්වැලි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා අද පෙරවරුවේ අල්ලස් හෝ දූෂණ විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

එහි උසස් නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ 6 ශ්‍රේණිය සඳහා දරුවෙකු ඇතුළත් කරගැනීම සඳහා රුපියල් 10,000 ක අල්ලසක් විදුහල්පතිවරයා ඉල්ලා ඇති බවත්, ඉන් 5,000 ක අත්තිකාරම් මුදලක් අදාළ දරුවාගේ පියා විසින් ලබාදීමේදී මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදුකළ බවයි.