කසල අංගනයට එරෙහි පුත්තලමේ විරෝධතාවක් කැරළි මර්දන ඒකකය විසුරුවා හරී

Friday, 22 March 2019 - 12:06

%E0%B6%9A%E0%B7%83%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%B1+%E0%B6%92%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%93
පුත්තලම - අරුවක්කාලූ කසල අංගනයට එරෙහිව ප්‍රදේශවාසීන් සංවිධාන කළ විරෝධතාවක් පොලිස් කැරලි මර්දන ඒකකය අද පෙරවරුවේ විසුරුවා හැරියා.

පුත්තලම මංසන්ධියේ පැවති එම විරෝධතාව හේතුවෙන් පුත්තලම අනුරාධපුර මාර්ගයේ රථවාහන ගමනාගමනයට බාධා එල්ල වූ බවයි ප්‍රදේශයේ හිරු වාර්තාකරු සඳහන් කළේ.

එහිදී විරෝධතාකරුවන් කියා සිටියේ කොළඹ කුණු ජනතා විරෝධය නොසලකමින් පුත්තලමට ගෙන ඒමට ආණ්ඩුව කටයුතු කරමින් සිටින බවයි.