පාසල්වල ආරක්ෂාව තහවුරු බව, අධ්‍යාපන ඇමති කියයි

Tuesday, 07 May 2019 - 7:25

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B6%E0%B7%80%2C+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
පාසල්වල ආරක්ෂාව තහවුරු වී ඇති බැවින් ඒ පිළිබදව ගැටළුවක් ඇති කර නොගන්නා ලෙස අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් දෙමව්පියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

සියළුම ආරක්ෂක අංශ තමන් ඒ පිළිබදව දැනුවත් කළ බව හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

රජයේ පාසල්වල දෙවන වාරය ආරම්භ කෙරුණු ඊයේ දිනයේදී ළමයින්ගේ පැමිණීමේ විශාල අඩුවක් දක්නට ලැබුණ ද ගුරුවරුන්ගේ පැමිණීම සතුටුදායක මට්ටමක පැවති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

ඊයේ දිනයේ ළමයින් පාසල් වෙත පැමිණීමේ අඩුවක් දක්නට ලැබුණ ද එය ඉදිරි දින කිහිපය ඇතුළත යථා තත්ත්වයට පත් වනු ඇති බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් කියා සිටියා.

 මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය
Friday, 07 August 2020 - 6:46

මහ මැතිවරණයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත්... Read More

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය
Friday, 07 August 2020 - 6:01

මහ මැතිවරණ‍යේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵල... Read More

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය - මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය, නාමල් පළමු තැනට
Friday, 07 August 2020 - 4:51

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය - මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේවන විට නිකුත්ව... Read More