උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අපේක්ෂකයන්ට කඩිනමින් ජාතික හැදුනුම්පත් සඳහා අයදුම් කරන්නැයි ඉල්ලීමක්

Wednesday, 08 May 2019 - 8:15

%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මෙවර සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ විභාග අපේක්ෂකයින්ගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් ඉල්ලුම්පත් සියයට 50 ක් පමණ මේ වනවිටත් තම දෙපාර්තමේන්තුව වෙත යොමු කර නොමැති බව පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

මෙලෙස නියමිත කාලය තුළ ඉල්ලුම්පත් යොමු නොකිරීම හේතුවෙන් විභාගයට පෙර පාසල් සිසුන්ට හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීම විශාල අභියෝගයක් බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනය කළේ.

මේ වසරේ සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ විභාග අපේක්ෂකයන් වෙනුවෙන් ජාතික හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙල යටතේ මෙතෙක් ඒ සඳහා ඉල්ලුම් කර නොමැති සියලුම සිසුන්ගේ අයදුම්පත් මාර්තු මස 31 වනදාට පෙර යොමු කරන ලෙස විදුහල්පතිවරුන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.