වව්නියාවේ පාලු නිවසක තිබී හැඳුනුම්පත් 15 ක් සොයා ගැනේ

Wednesday, 08 May 2019 - 11:22

%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%94+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%93+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+15+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%9A
වව්නියාව - සාලම්බකුලම් ගම්මානයේ පාළු නිවසක තිබී හැඳුනුම්පත් 15 ක් පොලීසිය සොයා ගෙන තිබෙනවා.

වව්නියාව - මන්නාරම මාර්ගයේ පිහිටි මෙම ගම්මානය ඊයේ පස්වරුවේ ආරක්ෂක අංශ විසින් විශේෂ සෝදිසි මෙහෙයුමකට ලක් කර තිබුණා.

පරීක්ෂා කිරීම් අතරතුර නිවසේ ඉටි කවරයකින් ආවරණය කරන ලද තැටියක් තුළ මෙම හැඳුනුම්පත් බහවා තිබියදීයි පොලීසියට හමුවී ඇත්තේ.

මේ වනවිට එම හැඳුනුම්පත්වල හිමිකරුවන් සොයා විශේෂ විමර්ශනයක් ද ආරම්භ කර තිබෙනවා.