මාතර දෙවිනුවර වැල්ලමඩම පාළම යටට ආ බුර්කාවක් පැළඳි කාන්තාවගේ රූපය

Wednesday, 08 May 2019 - 13:08

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%85%E0%B6%B8+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B6%A7+%E0%B6%86+%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%E0%B6%BA
මාතර කතරගම ප්‍රධාන මාර්ගයේ මාතර දෙවිනුවර වැල්ලමඩම ප්‍රදේශයේ පාළමක් යට ඇඳ ඇති සිතුවමක් වෙත මේ වනවිට පොලිසියේ අවධානය යොමුව තිබෙනවා.

එහි දැක්වෙන්නේ බුර්කාවක් පැළඳි කාන්තාවක් පුපුරණද්‍රව්‍යක් අතැතිව සිටින අයුරුයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.