මාළිගාවත්තේ ළිඳකින් කඩු සහ මත්ද්‍රව්‍ය මතුවෙයි (ඡායාරූප)

Wednesday, 08 May 2019 - 18:25

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
මාලිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ ළිඳක තිබී චීන කඩු ඇතුළු කඩු 58ක් සහ තවත් තියුණු ආයුධ රැසක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

මාලිගාවත්ත පොලිසියට ලැබුනු තොරතුරකට අනුව පොලිස් කිමිදුම්කරුවන් තුන්දෙනෙකු යොදා ගනිමිනුයි වැටලීම සිදුකර ඇත්තේ.

පැය 3කට අධික කාලයක් සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුමේදී චීන කඩු 46ක් ඇතුලුව කඩු 58ක්, පිහි සහ මන්නා 53ක්, විදේශයක නිශ්පාදිත රිවොල්වරයක්, අයිස් මත්ද්‍රව්‍ය පැකට්ටුවක් සහ සංයුක්ත තැටි 25 ක් සොයාගෙන තිබෙනවා.