සර්ව පාක්ෂික රජයක් පිහිටුවන්නැයි පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉල්ලීමක්

Thursday, 09 May 2019 - 7:41

%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වර්තමානයේ පවතින තත්ත්වය හමුවේ ආණ්ඩුව ඉවත් නොවන්නේ නම් සර්වපාක්ෂික රජයක් පිහිටුවන්නැයි ජනාධීපතිවරයාගෙන් ඉල්ලීමක් සිදුකරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ආචාර්ය සරත් අමුණුගම පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ රටේ පවතින වත්මන් තත්ත්වය පිළිබඳව සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ දෙවන දින විවාදයට එක්වෙමින්.