කැකිරාව මඩාටුගම ගම්මානයේ ළිඳකින් ආයුධ මතුවෙයි

Thursday, 09 May 2019 - 11:44

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%B0+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
යුධ හමුදාව විසින් ඊයෙ 08 සවස කැකිරාව මඩාටුගම ගම්මානයේ සිදු කළ විශේෂ සෝදිසියක දී ලිඳක සගවා තිබූ කඩුවක් හා පිහියක් සොයාගෙන තිබෙනවා.

මඩාටුගම සමගි මාවත ප්‍රදේශයේ ළිදක් තුළ ආයුධ සගවා ඇති බවට ප්‍රදේශයේ මුස්ලිම් ජාතිකයකු විසින් යුධ හමුදාවට ලබා දී තිබූ තොරතුරක් අනුව එම ක්ෂණික සෝදිසි මෙහෙයුම යුධ හමුදාව මගින් සිදුකර ඇති බවයි අප වාර්තාකරු ප්‍රකාශ කළේ.

ආයුධ හමුවූ එම ළිද කිසියම් ඉස්ලාම් ආගමික සංවිධානයක් මගින්ම ඉදිකර ඇති එකක් බවයි වාර්තාවන්නේ.

වතුර මෝටර් ආධාරයෙන් ළිදෙහි ජලය ඉවත්කිරීමෙන් පසු සිදුකළ සෝදිසියකදී ළිං පතුලේ සගවා තිබූ කඩුව හා පිහිය සොයා ගැනීමට යුධ හමුදාව සමත්ව තිබුණා.