වෙළඳසැලක් ඉදිරිපිට තිබූ ලොරියේ රෝදයක් ගලවාගෙන යයි (CCTV දර්ශන සහිතයි)

Thursday, 09 May 2019 - 14:58

%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%B3%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92+%28CCTV+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%29
නිට්ටඹුව වතුපිටිය ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැලක් ඉදිරිපිට නවතා තිබූ කුඩා ලොරි රථයක ඉදිරිපස රෝදයක් ගලවාගෙන ගොස් තිබෙනවා.

පසුගිය 08 වනදා රාත්‍රියේ පැමිණෙන අයෙකු විසින් ලොරි රථය යටින් විශාල ගලක් තබා මෙලෙස එහි රෝදය ගලවාගෙන ගොස් තිබෙනවා.

එම සොරකම වෙළඳසැලේ සවිකර තිබූ CCTV කැමරාවක සටහන්ව තිබුණේ මෙලෙසින්.