පාස්කු දින ප්‍රහාරය පිළිබදව පාර්ලිමේන්තු විවාදය අද තුන් වන දිනටත්

Friday, 10 May 2019 - 9:02

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A
පාස්කු ඉරිදා එල්ල වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විපක්ෂය ඉල්ලා සිටි විවාදයේ තුන් වන දිනය අද පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවැත්වෙනවා.

පසුගිය අඟහරුවාදා සහ බදාදා දෙදින එම විවාදය පැවති අතර, පසුව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ ඉල්ලා සිටියේ විවාදය සඳහා කථිකයන් වැඩි දෙනෙකුටම අදහස් දැක්වීම සඳහා තවත් දිනක් අවශ්‍ය බවටයි.

ඒ අනුව ආණ්ඩු පක්ෂය ද ඒ පිළිබදව කරුණු දැක්වීමෙන් පසු අද දිනයේ ද එම විවාදය පැවැත්වීමට කටයුතු කළ හැකි බව සභානායක, අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පසුගිය බදාදා පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නා.

ඒ අනුවයි අදාළ විවාදය අද දිනයේ පැවැත්වෙන්නේ.


අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵල
Friday, 07 August 2020 - 7:11

මහ මැතිවරණ‍යේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵල... Read More

මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය
Friday, 07 August 2020 - 6:46

මහ මැතිවරණයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත්... Read More

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය
Friday, 07 August 2020 - 6:01

මහ මැතිවරණ‍යේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵල... Read More