මඩකලපුවේ අධ්‍යාපන ආයතනය වහාම රජයට පවරා ගන්නැයි යළි ඉල්ලීමක්

Friday, 10 May 2019 - 12:57

%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%B1+%E0%B6%86%E0%B6%BA%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B8+%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මඩකලපුව විශ්වවිද්‍යාලය නමින් පවත්වාගෙන යන අධ්‍යාපන ආයතනය වහාම රජයට පවරා ගන්නා ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන අද යළිත් පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉල්ලා සිටියා.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරය පිළිබදව පැවැත්වෙන විශේෂ විවාදය තුන් වන දිනට ආරම්භ කරමින් මන්ත්‍රීවරයා මෙම අදහස් පළ කළ අතර, ඊට සභානායක, අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල පිළිතුරු ලබාදුන්නා.

එහිදී අමාත්‍යවරයා කියා සිටියේ පසුගිය ආණ්ඩු සමයේ ඊට අනුමැතිය ලබාදී ඇති බවයි.

එහිදී පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන කියා සිටියේ එලෙස අනුමැතිය ලබාදී ඇති ලියවිල්ලක් පවතින්නේ නම් ඉදිරිපත් කරන ලෙසයි.