පාස්කු ප්‍රහාරකයින් සමඟ සබඳතා පැවැත්වූ අයෙක් මරදානේදී අල්ලයි

Friday, 10 May 2019 - 17:02

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%B3%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%85%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරකයින් සමඟ සබඳතා පැවැත්වූ බුහාරි මොහොමඩ් රාෆික් නමැත්තෙකු රුපියල් මිලියන 08ක මුදල් සමඟ මරදානේදී අත්අඩංගුවට ගත් බව පොලිසිය පවසනවා.