සති තුනකට පසු ඉරු දින දේව මෙහෙයන් ඇරඹේ

Sunday, 12 May 2019 - 16:27

%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%80+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%BB%E0%B6%B9%E0%B7%9A
පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරයෙන් සති 3කට පසුව මීගමුව - කටුවාපිටිය - ශාන්ත සෙබස්තියන් දේවස්ථානයේ ඉරු දින මෙහෙය අද පෙරවරුවේ පැවැත්වුණා.

ඊට සමාගමීව සියළු දේවස්ථාවල ඉරිදා දේව මෙහයන් පැවති අතර, පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරයන් එල්ල වූ දේවස්ථානවලින් ඉරු දින දේව මෙහෙය කටුවාපිටියේ දේවස්ථානයේ සහ කොටහේන කොච්චිකඩේ දේවස්ථානයේ පවත්වනු ලැබුවා.

කටුවාපිටිය දේවස්ථානයේදී පාස්කු ඉරු දින ප්‍රහාරයේ අමිහිරි අත්දැකීමට මුහුණ දී තුවාල ලැබූ මෙන්ම ඥාතීන් අහිමි වූවන් ද මෙම දේව මෙහෙයට එක්ව සිටියා.

දේව මෙහෙය හමුදා ආරක්ෂාව මධ්‍යයේ පැවති අතර, ප්‍රහාරයෙන් ප්‍රධාන ශාලාවට දැඩි හානි සිදුව තිබීම හේතුවෙන් එහි දහම් පාසල් ශාලාවේදීයි පූජාව පවත්වනු ලැබුවේ.