වර්තමානයේ ත්‍රස්තවාදය පරාජය කරන්න විපක්ෂ නායක මැදිහත් විය යුතුයි

Monday, 13 May 2019 - 13:38

%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92
වර්තමානයේ රට තුළ පැන නැගී ඇති ත්‍රස්තවාදය සම්බන්ධ ගැටළුවට විසඳුම් සෙවීමේදී විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ ඊට මැදිහත් විය යුතු බව අනුරාධපුර - ලංකාරාම විහාරාධිපති පූජ්‍ය රළපනාවේ ධම්මජෝති හිමියන් පවසනවා.

උන්වහන්සේ මේ බව කියා සිටියේ විපක්ෂ නායකවරයා ඊයේ පස්වරුවේ එම විහාරස්ථානයට පැමිණි අවස්ථාවේ අනුශාසනාවක් සිදුකරමින්.