ශ්‍රාවස්තිපුරදී මඟ වැරදුණු තෙල් දුම්රිය

Monday, 13 May 2019 - 14:01

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA
උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ ශ්‍රාවස්තිපුර දුම්රිය ස්ථානයට ආසන්නයේදී දුම්රියක් පීලි පැනීමකට ලක්ව තිබෙනවා.

කොළොන්නාව ඉන්ධන ගබඩා සංකීර්ණයේ සිට අනුරාධපුරය බලා ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කළ දුම්රියක් අද (13) උදෑසන මෙලෙස පීලි පැනීමකට ලක්ව ඇත්තේ.

ඉන්ධන ටැංකි 10 කින් සමන්විත මෙම දුම්රියේ එන්ජින් දෙක සහ ඉන්ධන ටැංකියක් මෙලෙස පීලි පැණීමට ලක්ව ඇති බව සඳහන්.  

තිරිංග වල ඇති වූ දෝෂයක් මෙම අනතුරට හේතු වී තිබෙනවා.