සමාජ මාධ්‍ය තවදුරටත් අවහිරයි

Tuesday, 14 May 2019 - 7:27

%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%A2+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ප්‍රදේශ කිහිපයක ඇති වූ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයත් සමඟ ෆේස්බුක් ඇතුළු සමාජ මාධ්‍ය වලට ප්‍රවේශවීම තවදුරටත් අත්හිටුවා තිබෙනවා.

එමෙන්ම, සමාජ මාධ්‍ය හරහා අසත්‍ය සහ ජාතීන් අතර අසමගිය ඇති වන ආකාරයේ ප්‍රචාර සිදුකරන්නන් සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීම සඳහා පොලිස් මූලස්ථානයේ විශේෂ ඒකකයක් ද පිහිටුවනු ලැබුවා.


මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය
Friday, 07 August 2020 - 6:46

මහ මැතිවරණයේ මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵල නිකුත්... Read More

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය
Friday, 07 August 2020 - 6:01

මහ මැතිවරණ‍යේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵල... Read More

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය - මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය, නාමල් පළමු තැනට
Friday, 07 August 2020 - 4:51

හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කය - මනාප ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මේවන විට නිකුත්ව... Read More