ජාතික තව්හීද් ජමාත් ඇතුළු සංවිධාන 3ක් තහනම් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි

Tuesday, 14 May 2019 - 9:34

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%84%E0%B7%93%E0%B6%AF%E0%B7%8A+%E0%B6%A2%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1+3%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ජාතික තව්හීද් ජමාත් ඇතුළු සංවිධාන 3ක්, තහනම් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වේ

ජාතික තව්හීද් ජමාත් සංවිධානය ඇතුළු සංවිධාන 3ක් තහනම් කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

ජමාතේ මිල්ලාතේ ඊබ්‍රාහිම් හෙවත් ජේ.එම්.අයි. සහ විලයාත් අස් සෙයිලානි, එමගින් තහනම් සංවිධාන ලෙස නම් කර ඇති අනෙක් සංවිධාන දෙක වනවා.

ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ අත්සනින් යුතුව එම අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කර ඇත්තේ මහජන ආරක්ෂක ආඥා පනතේ හදිසි නීති රෙගුලාසිවල 75 - 1 වගන්තිය යටතේයි.

පාස්කු ඉරිදා දින ප්‍රහාර සම්බන්ධයෙන් ජාතික තව්හීද් ජමාත් සංවිධානය වෙත චෝදනා එල්ල වුණා.

පාර්ලිමේන්තුව මගින් අදාළ සංවිධාන තහනම් කිරීමේ යෝජනා සම්මත කිරීමට පෙර හදිසි පියවරක් ලෙස එම සංවිධාන තහනම් කරන බවයි ජනාධිපතිවරයා පසුගිය දා ප්‍රකාශ කළේ.