අගහිඟකම් හේතුවෙන් පාසල් නොයන දරුවන් තුන් දෙනෙක්

Friday, 17 May 2019 - 12:55

%E0%B6%85%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%9F%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%9A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මේ දිනවල දරුවන් පාසල් යැවීම පිළිබදව රට තුළ මතුව ඇත්තේ පුළුල් සංවාදයක්.

එහෙත් තවමත් විවිධ අගහිඟකම් හේතුවෙන් පාසල් නොයන දරුවන් අපේ රටේ සිටිනවා.

එවන් දරුවන් තුන් දෙනෙකු පිළිබදව වැල්ලවාය - මුවන්පැලැස්ස ප්‍රදේශයෙන් හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට තොරතුරු වාර්තා වුණා.

කෙටි කලක් පාසල් ගිය තම දරුවන් මුහුණ දෙන අගහිගකම් හේතුවෙන් පාසල් ගමන නවතා නිවසේ රැදී සිටින බවයි ඔවුන්ගේ මව සදහන් කරන්නේ.

දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබාගැනීමට යම් උපකාරයක් ඇය බලාපොරොත්තු වනවා.