මුස්ලිම් අන්තවාදයට එරෙහිව බේරුවල විරෝධතාවක්

Friday, 17 May 2019 - 15:01

%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%B6%E0%B7%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මුස්ලිම් අන්තවාදයට එරෙහිව බේරුවල මුස්ලිම් ජනතාව අද සාමකාමී විරෝධතාවක නිරත වුණා.

බේරුවල - මරදාන - මස්ජිදුල් අබ්රාර් ජුම්මා පල්ලියේ අද පැවති දේව මෙහෙයෙන් අනතුරුව මෙම විරෝධතාව පැවති බවයි හිරු වාර්තාකරු සදහන් කළේ.

‘‘අයි.එස්.අයි.එස් අන්තවාදය හෙලා දකිමු’’ යනුවෙන් සදහන් විරෝධතා පුවරු රැගෙන ඔවුන් විරෝධතාවයේ නිරතවී තිබෙනවා.