විදුලිය භාවිතය අරපරිස්සමෙන් - පාරිභෝගිකයන්ට උපදෙස්

Sunday, 19 May 2019 - 7:46

%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+-+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A
පවතින වියළි කාලගුණ තත්ත්වය හේතුවෙන් විදුලිය පරිභෝජනය කිරීමේදී සැලකිලිමත්ව කටයුතු කරන ලෙස විදුලිබල අමාත්‍යාංශය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

එම අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුලක්ෂණ ජයවර්ධන කියා සිටියේ අනවශ්‍ය විදුලි පහන් නිවා දැමීමට කටයුතු කරන ලෙසයි.