ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් කෙටුම්පත හකුලාගත යුතුයි. - පා.ම. ෂෙහාන්

Monday, 20 May 2019 - 12:46

%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD+%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%BA%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BA%E0%B7%92.+-+%E0%B6%B4%E0%B7%8F.%E0%B6%B8.+%E0%B7%82%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A
යෝජිත ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත් කෙටුම්පත රජය විසින් අනිවාර්යයෙන්ම හකුලාගත යුතු බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෂෙහාන් සේමසිංහ ප්‍රකාශ කළා.

ජාතික ආරක්ෂාව දුර්වල කෙරෙන මෙවැනි පනත් ඉවත් කළ යුතු සේම ජාතික ආරක්ෂාවට ප්‍රමුඛස්ථානය දිය යුතු බවට එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය නායක අමාත්‍ය සජිත් ප්‍රේමදාස ද පිළිගෙන ඇති බවයි අනුරාධපුරයේදී ඊයේ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් ඔහු කියා සිටියේ.