හිගුරක්ගොඩ නිවසකට ගල් මුල් ප්‍රහාරයක්

Thursday, 23 May 2019 - 7:49

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%A9+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
හිගුරක්ගොඩ උල්පැත්ඇලගම යෝධ ඇල ප්‍රදේශයේ නිවසකට කිසියම් පිරිසක් ගල් මුල් ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා.

මෙම පහරදීම සිදුව ඇත්තේ පහුගිය 19 වැනිදායි.

ප්‍රහාරය එල්ල කිරීමට පැමිණි පිරිස නිවසියන්ටද පහරදී ඇති බවයි අප වාර්තාකරු සදහන් කළේ.

මේ අතර,ගල්මුල් ප්‍රහාර එල්ල කරන ආකාරය ආරක්ෂක කැමරාවක මෙලෙස සටහන්ව තිබුණා.