ත්‍රිවිධ හමුදාවේ දීමනා වැඩි කෙරේ

Thursday, 23 May 2019 - 14:05

%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B0+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සියලූ නිලධාරීන්ට සහ අනෙකුත් නිලයන්ට ගෙවනු ලබන සලාක දීමනාව ඇතුලූ සෙසු දීමනා වැඩි කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

2019 අයවැය යෝජනා අනුව මෙම දීමනා වැඩිකර ඇති අතර, ඒ අනුව ත්‍රිවිධ හමුදාවේ වැටුපට අමතරව නිලධාරීන් සඳහා ගෙවනු ලබන මාසික සලාක දීමනාව 2019 ජනවාරි මාසයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි රුපියල් 23,231 දක්වා වැඩි කර ඇති බවයි එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

 එමෙන්ම, සෙසු නිලයන්ගේ මාසික සලාක දීමනාව රුපියල් 19,350 දක්වාද වැඩි කර තිබෙනවා.

ඊට අමතරව, නාවික සහ ගුවන් හමුදාවේ කමාන්ඩෝ දීමනාවද මසකට රුපියල් දහසේ සිට පන්දහස දක්වා වැඩි කර ඇති බවයි මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.