ඉදිරි පැය 5 තුළ පළාත් තුනකට ප්‍රබල අකුණු සහිත වැසි

Thursday, 23 May 2019 - 15:59

%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA+5+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92
ඉදිරි පැය පහක කාලය තුළ උතුර, උතුරුමැද සහ නැගෙනහිර පළාත්වල ගිගුරුම් සහිත වැසි සමඟ ප්‍රබල අකුණු ඇතිවීමේ හැකියාව පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දෙනවා.

වැසි සමඟ පැයට කිලෝමීටර 70 ත් 80 ත් අතර කෙටිකාලීන තද සුළං ද ඇතිවිය හැකි බවයි එම දෙපාර්තමේන්තුව ජනතාවට දැනුම් දෙන්නේ.

එමෙන්ම රැහැන් සහිත දුරකථන සහ විදුලි උපකරණ භාවිතයෙන් මෙන්ම විවෘත වාහන භාවිතයෙන්ද වළකින ලෙස ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළා.