චීනය, ශ්‍රී ලංකාවට පැනවූ සංචාර අවදානම ලිහිල් කෙරේ

Saturday, 25 May 2019 - 15:39

%E0%B6%A0%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B6%BA%2C+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%B8+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%9A
පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු ශ්‍රී ලංකාව වෙත පැනවුනු සංචාර අවදානම ලිහිල් කිරීමට චීනය තීරණය කර තිබෙනවා.

එලෙස සංචාර අවදානම ලිහිල් කළ පළමු රට චීනය වන අතර, එය මෙරට බිඳ වැටුණු සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රකෘතිමත් වීමට ඉවහල් වනු ඇතැයි අපේක්ෂිතයි.

රටේ ආරක්ෂක තත්වය වර්ධනය වී ඇති බැවින් මෙරට වෙත පැනවුනු සංචාර අවදානම ලිහිල් කරන ලෙස රජය විසින්ද සියලූ රටවලින් ඉල්ලීමක් කර තිබුණා.

පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයෙන් පසු චීනය එරට වැසියන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබුණේ ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරවලින් වැළකී සිටින ලෙසයි.

එහෙත් එය දැන්, සංචාරයේදී අවධානයෙන් කටයුතු කරන ලෙස ලිහිල් කර තිබෙනවා.

චීනය, ඉන්දියාව හැරුණු කොට ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සංචාරක වෙළඳපොලයි. පසුගිය තුන් වසර තුළ එලෙස වසරකදී මෙරටට පැමිණිනු චීන සංචාරකයන්ගේ සංඛ්‍යාව දෙලක්ෂ 65,000 ක් පමණ වනවා.