ජාතික හැඳුනුම්පත් තොගයක් සමඟ පුද්ගලයෙකු වැලිමඩදී අත්අඩංගුවට

Monday, 27 May 2019 - 9:03

%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B6%9F+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%A9%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%A7
වැලිමඩ - දිමුතුගමදී ජාතික හැඳුනුම්පත් තොගයක් ළඟ තබාගෙන සිටි පුද්ගලයෙකු පොලීසිය අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ජාතික හැඳුනුම්පත් 51 ක් ඔහු ළඟ තිබී සොයාගෙන ඇති අතර, සැකකරු මුදල් පොලියට දෙන්නෙක් බවයි පොලීසිය සඳහන් කළේ.

48 හැවිරිදි එම ප්‍රදේශයේම පදිංචි මෙම පුද්ගලයා මුදල් පොලියට ලබාදීමේදී ඒ වෙනුවෙන් ජාතික හැඳුනුම්පත් ඇපයට තබාගන්නා බවටයි වැඩිදුර සිදුකරන ලද විමර්ශනවලදී පොලීසියට අනාවරණ වී ඇත්තේ.