සති දෙකක් තුළ ආරක්ෂක අංශවලට ත්‍රස්තවාදය පාලනය කිරීමට හැකිවීම ජයග්‍රහණයක්

Monday, 27 May 2019 - 12:44

%E0%B7%83%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9A+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%84%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ත්‍රස්තවාදය සම්පූර්ණයෙන්ම පාලනය කිරීමට රටවල් රැසකට නොහැකිවූ පසුබිමක පසුගියදා ඇති වූ ත්‍රස්තවාදය සති 2 ක් ඇතුළත නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීමට මෙරට ආරක්ෂක අංශවලට හැකිවීම ශ්‍රී ලංකාව ලද ජයග්‍රහණයක් බව අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ ගලිගමුව ප්‍රදේශයේ ඊයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින්.