පෞද්ගලික බස් රථවල කල් බදු ගෙවීමට සහන කාලයක් දීමට අවධානය

Monday, 27 May 2019 - 16:15

%E0%B6%B4%E0%B7%9E%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA
පාස්කු ඉරු දින එල්ල වූ බෝම්බ ප්‍රහාරවලින් පසු පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන් මුහුණ දී ඇති ගැටළු පිළිබදව සාකච්ඡාවක් අද මුදල් අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්වුණා.

ඊට මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර සහ ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති ගැමුණු විජේරත්න ඇතුළු පිරිසක් එක්වූ බවයි එම අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.

දැනට ධාවනයේ යෙදෙන පෞද්ගලික බස් රථ 20,000කින් සියයට 40ක් පමණ කල් බදු ක්‍රමය යටතේ ධාවනය කෙරෙන බැවින් එම ගෙවීම් සඳහා සහන කාලයක් ලබාදෙන ලෙසටයි ලංකා පෞද්ගලික බස් රථ හිමියන්ගේ නියෝජිතයින් ඉල්ලා ඇත්තේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේදී විසදුම් යෝජනාවලියක් ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළා.