ස්විට්සර්ලන්තය ශ්‍රී ලංකාවට පනවා තිබූ සංචාරක සීමා ඉවත් කරයි

Tuesday, 28 May 2019 - 14:15

%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%A0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකාවේ ආරක්ෂාව යහපත් අතට පත්ව ඇති බැවින් ස්විට්සර්ලන්තය එරට පුරවැසියන්ට පනවා තිබූ සංචාරක සීමා කිරිම ඉවත් කර තිබෙනවා.

පසුගිය අප්‍රේල් මස 21 වන පාස්කු ඉරිදා සිදුවූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයත් සමඟ ස්විට්සර්ලන්තය ශ්‍රී ලංකාවේ සිදුකරන සංචාරවලින් වළකින ලෙස තම පුරවැසියන්ට අනතුරු ඇගවීම් නිකුත් කළා.

කෙසේ වෙතත්, පෞද්ගලික සංචාරයන් හිදී තම ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වඩාත් විමසිලිමත් වන ලෙස ස්විට්සර්ලන්ත රජය තම පුරවැසියන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.