ත්‍රස්ත විරෝධී ජාතික වැඩපිළිවෙල විපක්ෂ නායකට

Wednesday, 29 May 2019 - 7:39

%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%B0%E0%B7%93+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7
සුරකිමු ශ්‍රී ලංකා සංවිධානය සම්පාදනය කරන ලද ත්‍රස්ත විරෝධී ජාතික වැඩපිළිවෙල විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ වෙත ඊයේ පස්වරුවේ පිළිගන්වනු ලැබුවා.

එම ව්‍යාපාරයේ සභාපති පූජ්‍ය පාහියන්ගල ආනන්ද සාගර හිමියන් ඇතුලු පිරිසක් විසින් විපක්ෂ නායකවරයා වෙත එය පිළිගන්වනු ලැබුවේ ඔහුගේ නිළ නිවසේදියි.

එම අවස්ථාවට පාරිලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද යාපා අබේවර්ධන ඇතුලු පිරිසක් එක්ව සිටියා.