ඝණ හා අර්ධ ඝණ ආහාරවල වර්ණ සංකේත ජුනි 1 වනදා සිට අනිවාර්යයි

Wednesday, 29 May 2019 - 13:53

%E0%B6%9D%E0%B6%AB+%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%9D%E0%B6%AB+%E0%B6%86%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%AB+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%9A%E0%B6%AD+%E0%B6%A2%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%92+1+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඝණ හා අර්ධ ඝණ ආහාරවල අඩංගු සීනි, ලුණු සහ මේද ප්‍රමාණය ඇතුළත් වර්ණ සංකේත ලබන මස 1 වන දා සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

ආහාරවල අඩංගු සීනි, ලුණු සහ මේද ප්‍රමාණය හේතුවෙන් මෙරට දැනට වර්ධනය වෙමින් පවතින බෝ නොවන රෝගවලින් පෙළෙන ජනතාවට ආහාර තෝරා ගැනීමේදී මාර්ගෝපදේශයක් ලබාදීම මේ හරහා අපේක්ෂා කරන බවයි එම අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ.

ලබන මස 1 වන දායින් පසු නිෂ්පාදනය කරනු ලබන ඝණ හා අර්ධ ඝණ ආහාරවල මෙම වර්ණ සංකේත ප්‍රදර්ශනය කිරීම මෙමගින් අනිවාර්ය කරනු ඇති.