තේ කර්මාන්තශාලා හිමියන් පිරිසක් විපක්ෂ නායකවරයා හමුවෙයි

Wednesday, 29 May 2019 - 15:55

%E0%B6%AD%E0%B7%9A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
දකුණු පළාත් තේ කර්මාන්තශාලා හිමියන්ගේ සංගමයේ නියෝජිතයින්, විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ හමුවී තිබෙනවා.

ඊයේ පස්වරුවේ කොළඹ - විජේරාම මාවතේ පිහිටි විපක්ෂ නායක නිල නිවසේදී මෙම හමුව සිදුව ඇති අතර, තේ කර්මාන්තශාලා හිමියන් මේ වනවිට මුහුණදී ඇති ගැටළු පිළිබඳ එහිදී දීර්ඝ ලෙස සාකච්ඡා කෙරුණු බව විපක්ෂ නායක කාර්යාලය සඳහන් කළා.