නව ගුවන් හමුදාපති වැඩ භාරගනී (ඡායාරූප)

Thursday, 30 May 2019 - 13:21

%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%93+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
පටු අරමුණු උදෙසා මාතෘභූමිය තුළ වැපිරීමට උත්සාහ ගන්නා වර්ගවාදය, ජාතිවාදය සහ ආගම්වාදය, විනයගරුක හමුදාවක් ලෙස තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කරන බව නව ගුවන් හමුදාපති එයාර් මාර්ෂල් සුමංගල ඩයස් ප්‍රකාශ කළා.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ 17 වන ගුවන් හමුදාපති ලෙස ගුවන් හමුදා මූලස්ථානයේදී අද වැඩභාරගැනීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමින්.