රාජ්‍ය බුද්ධි සේවා ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයේ විමසීම ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක්

Friday, 31 May 2019 - 9:00

%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%B0+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රාජ්‍ය  බුද්ධි සේවා වැනි රහස් තොරතුරු ප්‍රසිද්ධ මාධ්‍යයේ විමසීමට ලක් කිරීම ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් බව විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා. තංගල්ල - කාල්ටන් නිවසේ ඊයේ පැවති වැඩසටහනකට එක්වෙමින් විපක්ෂ නායකවරයා මේ බව කියා සිටියා.