මහබැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත පහත හෙලයි

Friday, 31 May 2019 - 9:32

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%BD%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%AD+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%AD+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව සහ වාණිජ බැංකු අතර ගනුදෙනු කෙරෙන ප්‍රතිපත්ති පොලී අනුපාත පදනම් ඒකක 50කින් පහත හෙලීමට මහබැංකු මූල්‍ය මණ්ඩලය ඊයේ තීරණය කළා.

ඒ අනුව ස්ථාවර තැන්පතු පහසුකම් අනුපාතය සියයට 7.5ක් වන අතර, ස්ථාවර ණය පහසුකම් අනුපාතය සියයට 8.5ක් වනු ඇති.

වාණිජ බැංකු මගින් පෞද්ගලික අංශය වෙත ලබාදෙන ණය ප්‍රමාණය පහත වැටීමත් සමඟ මෙම පියවරට එළඹුණු බවයි මහබැංකුව ප්‍රකාශ කළේ.

ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සක්‍රීය කිරීම ද මෙලෙස පොලී අනුපාත පහත හෙලීමට තවත් හේතුවක්.