මිලියන දෙක ඉක්මවූ ලංකාවේ පළමු ප්‍රවෘත්ති ෆේස්බුක් පිටුව බවට හිරු NEWS පත්වෙයි

Friday, 31 May 2019 - 15:03

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%9A+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%85%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%86%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B6%A7++%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94+NEWS++%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 ප්‍රවෘත්ති සපයන්නා වන පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු NEWS ෆේස්බුක් පරිශීලකයන් ප්‍රමාණය මිලියන 2 ඉක්මවීමට සමත්වූවා.

ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ පුවත් වෙබ් අඩවියක් සතු මිලියන දෙකක් ඉක්මවූ පළමු ෆේස්බුක් ගිණුම බවට පත්වෙමින්.

මේ සියල්ලේ නියම උරුමකරුවා වන්නේ අප හා නිරතුරුවම රැඳෙන පුවත් පරිශීලකයන් වන ඔබ පවසන්නේ නිහතමානී ආඩම්බරයකින්.

ඩිජිටල් ලොව පෙරළිකාරයා වූ හිරු ඩිජිටල් නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන වීමත් ඒ ඔස්සේ ප්‍රේක්ෂකයාට හිරු NEWS ෆේස්බුක් ගිණුම ඔස්සේ සියලු තොරතුරු විශ්වාසයෙන් ගෙන ඒමට සමත්වීම හිරු NEWS හි ඇති විශේෂත්වයක්.

සමාජ මාධ්‍ය පුවත් පිපාසාවට තිත තැබූ ලංකාවේ වේගවත්ම ප්‍රවෘත්ති ෆේස්බුක් ගිණුම හිරු NEWS ෆේස්බුක් පිටුව වෙත ඔබත් එක්ව නොමැති නම් දැන්ම ඒ සඳහා එක්වන්න.