රජයේ නිලධාරින්ගේ ඇඳුම් සම්බන්ධයෙන් නව චක්‍රලේඛයක්

Friday, 31 May 2019 - 15:09

%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%A0%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B7%9A%E0%B6%9B%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
රජයට අයත් කාර්යාලය පරිශ්‍රවල ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා රජයේ නිලධාරින්ගේ ඇඳුම් පැළඳුම් සම්බන්ධයෙන් රාජ්‍ය පරිපාලන හා ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය විසින් නව චක්‍රලේඛයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරුන්, පළාත් ප්‍රධාන ලේකම්වරුන්, දෙපාර්තමේන්තු ප්‍රධානීන් වෙතයි.

ඒ අනුව රාජකාරි වේලාව තුළ කාර්යාලවලට පැමිණෙන පිරිමි නිලධාරින් කලිසමක් සහ කමිසයෙන් හෝ ජාතික ඇඳුමෙන් සැරසී යුතු අතර, කාන්තා නිලධාරිනියන් සාරියකින් හෝ ඔසරියකින් සැරසිය යුතුයි.

දැනටමත් නිල ඇඳුමක් හෝ නිල ඇඳුම් දීමනා ලබන නිලධාරින් තමාගේ අනුමත නිල ඇඳුමෙන් සැරසී රාජකාරියේ යෙදී සිටිය යුතු බව ද එම චක්‍රලේඛයේ සඳහන්.

කෙසේ වෙතත්, ගර්භනී තත්ත්වයේ පසුවන කාන්තාවන්ට සේවයට පැමිණීමේදී පහසු සහ සුදුසු ඇඳුමින් සැරසී පැමිණිය හැකියි.

ආගමික චාරිත්‍රයකට අනුව ඇඳුම් සකස් කරගෙන සිටින නිලධාරින්ට අනන්‍යතාවය තහවුරු වන ලෙස සම්පූර්ණ මුහුණ පැහැදිලිව හඳුනා ගත හැකිවන ලෙස අතිරේක පැළඳුමක් භාවිත කළ හැකි බවයි එම චක්‍රලේඛයේ සඳහන් වන්නේ.

මීට අමතරව, සේවා ලාභියෙකු ලෙස රජයට අයත් පරිශ්‍රයකට ඇතුළු වීමේදී සියලූදෙනා තමන් පැහැදිලිව හඳුනාගත හැකි ආකාරයේ ඇඳුමකින් සැරසී පැමිණිය යුතු බව ද එහි දැක්වෙනවා