කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලය 6 වන දා සිට යළි විවෘත කරයි

Monday, 03 June 2019 - 16:56

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B7%85%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%BA+6+%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%BA%E0%B7%85%E0%B7%92+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
තාවකාලිකව වසා දැමුණු කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ අධ්‍යයන කටයුතු මේ මස 6 වන දා සිට යළි ආරම්භ කිරීමට විශ්වවිද්‍යාල පාලන අධිකාරිය තීරණය කර තිබෙනවා.

විශ්වවිද්‍යාලය තුළ ක්‍රියාත්මක නව ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලට අනුකූලව කටයුතු කිරීමට සමාජ විද්‍යා හා මානව ශාස්ත්‍ර පීඨ ශිෂ්‍ය නියෝජිතයින්ගේ එකඟතාවය පළ කිරීම නිසා යළි මෙලෙස විශ්වවිද්‍යාලය විවෘත කරන බවයි එහි පාලන අධිකාරිය සඳහන් කළේ.

කැළණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ වෛද්‍ය පීඨය හැර සෙසු පීඨ දින නියමයක් නොමැතිව පසුගිය 30 වන දා වසා දමා දැමුණේ පාලන අධිකාරිය විසින් ක්‍රියාත්මක කළ නව ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලට සිසුන් බාධා එල්ල කිරීම හේතුවෙන්.