අසාද් සාලි සහ හිස්බුල්ලා ඉල්ලා අස්වීමේ, ගැසට් නිවේදනය නිකුත් වෙයි - ඉල්ලා අස්වූ මුස්ලිම් මන්ත්‍රීවරුන් පසුපෙළට

Tuesday, 04 June 2019 - 7:10

%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B7%92+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%9A%2C+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%89%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%8F+%E0%B6%85%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B6%A7
ආණ්ඩුකාරවරුන් වන අසාද් සාලි සහ එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා සිය ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වී ඇති බවට දැක්වෙන ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඊයේ දිනයේදීම ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කිරීමටයි කටයුතු කර ඇත්තේ.

රතන හිමියන් සිය උපවාසය අවසන් කළේ ආණ්ඩුකාරවරුන් දෙදෙනා ඉල්ලා අස්වූ බවට ලිඛිත දැනුම් දීමක් සිදුකිරීමෙන් අනතරුවයි.

මේ අතර, අමාත්‍ය ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වූ සියළු මුස්ලිම් මැති ඇමතිවරුන් අද දිනයේදී පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන අවස්ථාවේදී පසුපෙළ අසුන් ගැනීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 4 දෙනෙකු, රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 4 දෙනෙකු සහ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයෙකු ඊයේ සිය ධුරවලින්  ඉල්ලා අස්වුණා.

නගර සැලසුම්, ජල සම්පාදන සහ උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම්, මහාමාර්ග හා මාර්ග සංවර්ධන සහ ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය කබීර් හෂීම් සහ තැපැල් සේවා හා මුස්ලිම් ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය අබ්දුල් හලීම් ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් ලෙස කටයුතු කළා.

මීට අමතරව පසුගිය දිනවල විශේෂයෙන්ම කතාබහට ලක්වූ කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු, දිගුකාලීනව අවතැන් වූ පුද්ගලයින් නැවත පදිංචි කිරීම්, සමූපකාර සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු මෙන්ම නිපුණතා සංවර්ධන යන විෂයන් සහිත කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙකු ලෙස රිෂාඞ් බදියුදීන් ද කටයුතු කළා.

එමෙන්ම, ෆයිසාල් කාසිම් - සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, එච්.එම්.එම්. හාරිස් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, අලි සහීර් මවුලානා සමාජ සවිබල ගැන්වීම් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත්, අමීර් අලි කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය ආර්ථික කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසත් කටයුතු කරනු ලැබුවා.

මීට අමතරව ආණ්ඩුව නියෝජනය කරමින් අබ්දුල්ලා මහරුෆ් වරාය හා නාවික කටයුතු නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ලෙසයි කටයුතු කරනු ලැබුවේ.