රජරට විද්වත් වෘත්තීකයින්ගේ එකමුතුව විපක්ෂ නායක හමුවෙයි

Wednesday, 05 June 2019 - 11:27

%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%80+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
රජරට විද්වත් වෘත්තීකයින්ගේ එකමුතුව, විපක්ෂ නායක මහින්ද රාජපක්ෂ මුණ ගැසී සාකච්ඡාවක් පවත්වා තිබෙනවා.

ඊයේ රාත්‍රියේ පැවති මෙම හමුවේදී කරුණු 12 කින් සමන්විත යෝජනාවලියක් ද විපක්ෂ නායකවරයා වෙත භාරදී ඇති බව සදහන්.

අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සේවය කරන රජයේ නිලධාරින්, විශ්වවිද්‍යාල මහාචාර්යවරුන්, ආචාර්යවරුන් ඇතුළු සෑම ක්ෂේත්‍රයක්ම නියෝජනය කරන වෘත්තීකයින් මෙම යෝජනාවලිය සකස් කිරීම සදහා දායකත්වය ලබාදී තිබෙනවා.