ශ්‍රී ලංකාවේ බිම්බෝම්බ ඉවත් කිරීමට ඇමරිකාවේ සහය තවදුරටත්

Thursday, 06 June 2019 - 9:54

%E0%B7%81%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%9D%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6+%E0%B6%89%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A
2020 වනවිට බිම්බෝම්බවලින් තොරවීමේ ඉලක්කය කරා ළඟාවීමට ශ්‍රී ලංකාව දරණ ප්‍රයත්නයේදී ඊට සහයවීමට ලැබීම සතුටට කාරණයක් බව ඇමරිකාව පවසනවා.

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ දේශපාලන හා යුද කටයුතු පිළිබඳ සහකාර ලේකම් ආර්. ක්ලාක් කුපර් මේ බව ප්‍රකාශ කර ඇත්තේ බිම් බෝ්ම්බ ඉවත් කිරීමේ කටයුතුවල ප්‍රගතිය සොයාබැලීම සඳහා එක්වෙමින්.

ඒ අනුව ඔහු පසුගිය දිනවල නැගෙනහිර පළාතේ සංචාරය කර තිබෙනවා.

2018 වසරේදී පමණක් බිම් බෝම්බ ඉවත් කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා ඇමරිකාව රුපියල් මිලියන 970 ක මුදලින් ලබාදී ඇති බවයි මෙරට පිහිටි ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කළේ.