හිටපු ඇමති හකීම්ගෙන් මැතිසබයේදී ප්‍රකාශයක්

Thursday, 06 June 2019 - 13:08

%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B6%9A%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B6%E0%B6%BA%E0%B7%9A%E0%B6%AF%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
මුස්ලිම් අමාත්‍යවරුන්ට යළි තනතුරු භාරගන්නා ලෙස මහනාහිමිවරුන් කළ ඉල්ලීමට උන්වහන්සේලා හමුවී ප්‍රතිචාර දක්වන බව හිටපු අමාත්‍ය රවුෆ් හකීම් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළා.

පාර්ලිමේන්තුවේදි විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමිනුයි ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ. ඊට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහද ප්‍රතිචාර දක්වා සිටියා.