පාසල් ආරක්ෂාවට දෙමව්පියන් යෙදවීම නතර කරන්නැයි උපදෙස්

Thursday, 06 June 2019 - 17:59

%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A
පාසල්වල ආරක්ෂක කටයුතු වෙනුවෙන් දෙමව්පියන් සම්බන්ධ කර ගැනීම නතර කළ යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සදහා ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලීසිය සහ සිවිල් ආරක්ෂක බලකාය යොදවා ඇති බැවින් ඒ වෙනුවෙන් දෙමව්පියන් කැදවීම අවශ්‍ය නොවන බවයි.

ඇතැම් පාසල්වල ආරක්ෂක කටයුතු සදහා දෙමව්පියන් යොදවා ගැනීමේදී ඔවුන් පත්වන අපහසුතාවයන් පිළිබදව ලැබුණු තොරතුරු සැලකිල්ලට ගනිමිනුයි මෙම පියවර ගෙන ඇත්තේ.

මීට අමතරව, පාසල් බෑග් ගෙන ඒම වැළැක්වීමට හෝ ඒ වෙනුවට ආදේශක ලෙස විනිවිද පෙනෙන බෑග් ගෙන ඒමට බල කිරීමේ අවස්ථා සම්බන්ධයෙන් ද තොරතුරු වාර්තා වී ඇති බවයි අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සදහන් කළේ.