නිරිතදිග මෝසම නිසා කළුතර, රත්නපුර ඇතුළු, දිස්ත්‍රික්ක 5කට මිලිමීටර් 200 දක්වා තද වැසි

Friday, 07 June 2019 - 11:39

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9C+%E0%B6%B8%E0%B7%9D%E0%B7%83%E0%B6%B8+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B7%85%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B6%BB%2C+%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B7%94%2C+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%9A+5%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+200+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B6%AF+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92
නිරිතදිග මෝසම් තත්ත්වය ස්ථාපිත වෙමින් පැවතීම හේතුවෙන්, අද සිට ඉදිරි දින තුන ඇතුළත, කළුතර, රත්නපුර, ගාල්ල, මාතර සහ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කවලට මිලිමීටර් 150ත්, 200ත් අතර ඉතා තද වැසි ඇති විය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එමෙන්ම, කොළඹ, ගම්පහ, පුත්තලම, මහනුවර, නුවරඑළිය, හම්බන්තොට සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවලට මිලිමීටර් 100ත්, 150ත් අතර තද වැසි ඇති විය හැකියි.

ඌව පළාතට ද මිලිමීටර් 75ක පමණ වැසි අපේක්ෂා කරන අතර, දිවයිනේ නිරිතදිග කොටසේ සුළං තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් ද අද දිනයේ සිට අපේක්ෂා කරනවා.