උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානයට නව ප්‍රවේශ මාර්ගයක්

Friday, 07 June 2019 - 14:55

%E0%B6%8B%E0%B6%A9%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%80+%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%9D%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B7%81+%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
උඩවලව ජාතික වනෝද්‍යානය සඳහා නව ප්‍රවේශ මාර්ගයක් ඉදිකිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

ඒ සබරගමුව පළාත් සභාව, වනජිවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සහ සබරගමුව විශ්වවිද්‍යාලය එක්වයි.

උඩවලව වනෝද්‍යානය සදහා මෙතෙක් පැවති එකම ප්‍රවේශ මාර්ගය උඩවලව - තණමල්විල මාර්ගයේ 7 කණුව ආසන්නයේ පිහිටා ඇති අතර, නව ප්‍රවේශ මාර්ගය බලංගොඩ - කපුගල - හඳගිරිය හරහා ඉදිකරමින් පවතිනවා.