18 ඉක්මවූ තරුණ තරුණියන්ට මැතිවරණ කොමිසමෙන් කෙටි පණිවුඩයක්

Sunday, 09 June 2019 - 12:44

18+%E0%B6%89%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%99%E0%B6%A7%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%A9%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
වයස අවුරුදු 18 සම්පූර්ණ වූ සියලූම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයේ ලියාපදිංචිවන ලෙස සිහිපත් කරමින් කෙටි පණිවුඩයක් යැවීමට මැතිවරණ කොමිසම සැරසෙනවා.

එම ක්‍රියාවලිය සඳහා වයස අවුරුදු 15 ඉක්මවූවන්ගේ ලැයිස්තුවක් සැකසීමට පියවර ගැනෙනු ඇති.

ඔවුන්ට වසර 18 සම්පූර්ණ වූ විගස ජංගම දුරකථන ඔස්සේ කෙටි පණිවුඩ යැවීමට කටයුතු කෙරෙනවා.

මෙවැනි පරිපූරක ඡුන්ද ලැයිස්තුවක් මාස 4 කට වරක් යාවත්කාලීන කිරීම සඳහා පාර්ලිමේන්තුව ඔස්සේ පණත් සංශෝධනයක්ද සිදුකිරීමට නියමිතයි.