රිෂාඩ්ට එරෙහිව පිත්තල කර්මාන්තකරුවන් FCIDයට

Monday, 10 June 2019 - 7:24

%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B6%A9%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%BD+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A+FCID%E0%B6%BA%E0%B6%A7
රිෂාඩ් බදියුදීන් කර්මාන්ත හා වාණිජ අමාත්‍යවරයාව සිටි සමයේ පිත්තල කර්මාන්තයේ සිදුවූ අක්‍රමිකතාවක් සම්බන්ධයෙන් අද (10) පොලිස් මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ඨාශයට පැමිණිලි කරන බව ශ්‍රී ලංකා පිත්තල කාර්මිකයන්ගේ සංගමය පවසනවා.  

හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන්ට එරෙහිව පොලිස් මූලස්ථානයේ පිහිටුවා ඇති කමිටුවට මීට පෙර පැමිණිලි 03ක් ඉදිරිපත් වී තිබුණා.