ලංගම සේවකයන්ගේ, සිරිකොත උපවාසය තවදුරටත්

Tuesday, 11 June 2019 - 7:31

%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%9A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A%2C+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%AD+%E0%B6%8B%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A
ශ්‍රී ලංකා ගමනාගමන මණ්ඩලයේ සේවකයින් පිරිසක් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ සිරිකොත පක්ෂ මූලස්ථානයේ ආරම්භ කළ උපවාසය තවමත් ක්‍රියාත්මකයි.

ඔවුන් මෙලෙස උපවාසයේ නිරත වන්නේ තමන්ට ලබාදී ඇති උසස් වීම් අවලංගු කිරීමේ උත්සාහයක් පවතින බවට චෝදනා කරමින්.

ඊයේ (10) මොවුන් උපවාසය ආරම්භ කළ අතර ඊට පෙර විරෝධතාවක ද නිරත වුණා.

උපවාසයේ නිරත විරෝධතාකරුවන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ තම ඉල්ලීම් සඳහා සාධාරණ විසදුම් ලැබෙන තුරු ඔවුන් මෙලෙස උපවාසයේ නිරත වන බවයි.